องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  การประชาสัมพันธ์การสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม
      
 
  การประชาสัมพันธ์การสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่ง...
  ประชาสัมพันธ์ถึงเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มี...
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต...
  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต...
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและ...
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและ...
  ประชาสัมพันธ์การกำหนดยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี...
  ประชาสัมพันธ์การกำหนดยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี...
  ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประม...
  ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประม...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.หลุ่งตะเคียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้