ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศ แผนการบริหารงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศ แผนการซ่อมครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]
....................................................................................
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระมะค่า - หนองเสม็ด บ้านหนองนกเขา วางท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว ยาว 5,800 เมตร ตำบลหลุ่งตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกว [ 14 ก.ค. 2566 ]
....................................................................................