องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ TO Be Number One


โครงการป้องกันการตั้งภรรภ์ในวันรุ่น และ TO Be Number โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและสามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ร่วมกับรพสต.ให้ความรู้การอบรม

2021-10-07
2021-10-06
2021-10-06
2021-07-22
2021-07-08
2021-05-03
2020-12-25
2020-12-25
2020-10-05
2020-09-25