องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
 


ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 12 
2021-07-22
2021-07-08
2021-05-03
2020-12-25
2020-12-25
2020-10-05
2020-09-07
2020-08-25
2020-08-03
2020-06-05