องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จัดทำกิจกรรมแสดงเจตนาในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) หน้าเสาธงหลังจากทำกิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์เคารพธงชาติ

2021-10-07
2021-10-06
2021-10-06
2021-07-22
2021-07-08
2021-05-03
2020-12-25
2020-12-25
2020-10-05
2020-09-25