องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
 


โครงการ "1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน " (ONE DISTRICT, ONE SAFETY ZONE)


สภ.เมืองพลับพลา

  • "1 อำเภอ 1 เซฟตี้โซน " (ONE DISTRICT, ONE SAFETY ZONE)

เพื่อเป็นการลดและป้องกันปราบปรามการกระทำผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ โดยได้แสวงหาความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้นำชุมชนในท้องที่ ในการป้องกันอาชญากรรม พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาในเรื่องความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีในภายหลัง โดยใช้หลักฐานจากกล้องวงจรปิด(CCTV)

2021-07-22
2021-07-08
2021-05-03
2020-12-25
2020-12-25
2020-10-05
2020-09-25
2020-09-07
2020-08-25
2020-08-20