องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ....[วันที่ 2014-06-10][ผู้อ่าน 868]
 
  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2557[วันที่ 2014-05-23][ผู้อ่าน 2397]
 
  โครงการโคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน[วันที่ 2014-04-10][ผู้อ่าน 3889]
 
  มาฆบูชา วาเลนไทน์[วันที่ 2014-02-11][ผู้อ่าน 117]
 
  การออกบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2556[วันที่ 2013-09-07][ผู้อ่าน 1420]
 
  โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข...[วันที่ 2013-08-23][ผู้อ่าน 754]
 
  ทำบุญตักบาตรอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่[วันที่ 2013-07-08][ผู้อ่าน 723]
 
  ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังหนอนกระทู้ระบาดในนาข้าว[วันที่ 2013-06-26][ผู้อ่าน 650]
 
  "หลุ่งตะเคียนเกมส์ครั้งที11"[วันที่ 2013-03-04][ผู้อ่าน 654]
 
  ประชุมสภาวัฒนธรรมตำบล[วันที่ 2013-02-06][ผู้อ่าน 590]
 
  การประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด(25ตา...[วันที่ 2012-08-30][ผู้อ่าน 523]
 
  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ๑๒สิงหามหาราชินีตามโครงกา...[วันที่ 2012-08-11][ผู้อ่าน 1247]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6