องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
  ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕[วันที่ 2012-08-09][ผู้อ่าน 531]
 
  งานนมัสการหลวงพ่อศรี ของดีห้วยแถลง[วันที่ 2012-08-09][ผู้อ่าน 673]
 
  การประชุมผู้ประสานพลังแผ่นดินร่วมป้องกันและแก้ไขปั...[วันที่ 2012-07-05][ผู้อ่าน 500]
 
  อบต.หลุ่งตะเคียนร่วมกับชาวบ้านสระมะค่าจัดกิจกรรมบว...[วันที่ 2012-04-18][ผู้อ่าน 519]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนทั่วไปด้านอบรม...[วันที่ 2012-02-23][ผู้อ่าน 510]
 
  อำเภอเคลื่อนที่[วันที่ 2012-02-23][ผู้อ่าน 550]
 
  ขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน[วันที่ 2011-11-04][ผู้อ่าน 512]
 
  ซ่อมแซมถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน(หลังฝนถนนดี)[วันที่ 2011-10-27][ผู้อ่าน 585]
 
  นายพรเทพ วัชกีกุล นายอำเภอห้วยแถลง มอบถุงยังชีพผู้...[วันที่ 2011-10-17][ผู้อ่าน 813]
 
  พิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันย์ตามโครงการซ่อมแซมบ...[วันที่ 2011-09-20][ผู้อ่าน 586]
 
  พิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชันย์ตามโครงการซ่อมแซมบ...[วันที่ 2011-09-20][ผู้อ่าน 499]
 
  โครงการซ่อมแซมบ้านคนจนเทิดไท้องค์ราชัน ๘๔พรรษา ปีง...[วันที่ 2011-08-31][ผู้อ่าน 696]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6