องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
  กิจกรรมการออกพ่นหมอกควันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข อบต.หลุ่งตะเคียน ออกพ่นห...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 9]
 
  ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะ...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 21]
 
  ออกสำรวจป้ายและสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...[วันที่ 2022-12-26][ผู้อ่าน 35]
 
  มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เสียภาษีดีเด่น และผู้สน...[วันที่ 2022-11-24][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การใช้ถนนทางหลวงชนบทนครราชส...[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 52]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ชื...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 108]
 
  ประชาสัมพันธ์การคิดค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่...[วันที่ 2022-08-02][ผู้อ่าน 183]
 
  บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 24]
 
  บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2022-06-27][ผู้อ่าน 20]
 
   เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม[วันที่ 2022-04-04][ผู้อ่าน 327]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10