องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 


  ประชาสัมพันธ์ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินแล...[วันที่ 2024-06-18][ผู้อ่าน 21]
 
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประ...[วันที่ 2024-05-20][ผู้อ่าน 44]
 
  ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...[วันที่ 2024-04-17][ผู้อ่าน 41]
 
  สำรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 38]
 
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้า...[วันที่ 2024-01-26][ผู้อ่าน 174]
 
  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เสียภาษีดีเด่น และผู...[วันที่ 2023-12-18][ผู้อ่าน 198]
 
  ออกสำรวจป้าย และสำรวจผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ประจำ...[วันที่ 2023-12-15][ผู้อ่าน 58]
 
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ...[วันที่ 2023-11-27][ผู้อ่าน 48]
 
  รายงานการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบปร...[วันที่ 2023-09-29][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการสร้างสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมวัยทำงานสู่ว...[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการดูแลพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ปี ...[วันที่ 2023-09-23][ผู้อ่าน 12]
 

หน้า
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >> 14 ไปหน้าที่