องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.หลุ่งตะเคียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 

  สถานที่การท่องเที่ยว ในพื้นที่ ตำบลหลุ่งตะเคียน จ...
   เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของกองทุนผู้สูงอายุ
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
Updatef 2020 Nov 11