องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 [ 17 พ.ย. 2565 ]7
2 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณวันสิ้นเดือนกันยายน 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]16
3 รายงานการผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]103
4 ประกาศรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปี 2564 [ 25 มี.ค. 2565 ]41
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]97
6 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณเดือนมีนาคม 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]120
7 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]91
8 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]97
9 งบเดือน ก.ค.(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 19 ก.ย. 2555 ]94
10 งบเดือนธันวาคม(รายงานทางการเงินประจำเดือน) [ 17 ก.พ. 2555 ]95
11 รายงานทางการเงินปี53(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 7 ธ.ค. 2554 ]94
12 รายงานการเงิน(งบปี53)(รายงานทางการเงินประจำปี) [ 22 พ.ย. 2554 ]97