องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 254 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านสรศักดิ์-บ้านสายทอง [ 10 ส.ค. 2565 ]5
2 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกรักษ์-บ้านโคกซาด [ 10 ส.ค. 2565 ]5
3 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 10 ส.ค. 2565 ]5
4 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสายทอง หมู่ที่ 12 [ 10 ส.ค. 2565 ]5
5 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 10 ส.ค. 2565 ]5
6 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านกระทุ่มแท่น-บ้านสายทอง [ 10 ส.ค. 2565 ]4
7 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านหนองนกเขา - บ้านตาด่อน [ 2 ส.ค. 2565 ]8
8 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็ด จากถนนลาดยางถึงทางไปบ้านโนนรัง [ 2 ส.ค. 2565 ]8
9 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหลุ่งตะเคียน ม.1 ไปฝายโนนตูม [ 2 ส.ค. 2565 ]8
10 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านไผ่นกเขา - บ้านโนนรัง [ 2 ส.ค. 2565 ]9
11 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี่ยงหมู่บ้านตะแกรง เชื่อมถนนสาย นม 3041 บ้านตะแกรง [ 2 ส.ค. 2565 ]9
12 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านพะไลพัฒนา จากจุดเดิม ไประบบประปา [ 2 ส.ค. 2565 ]7
13 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถังตกตะกอนระบบประปาบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 [ 6 ก.ค. 2565 ]22
14 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 [ 27 มิ.ย. 2565 ]29
15 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกรักษ์ ต่อจากจุดเดิมไปทางโรงเรียนรักชาติประชาบำรุง [ 27 มิ.ย. 2565 ]30
16 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ำภายในตำบลหลุ่งตะเคียน [ 16 มิ.ย. 2565 ]43
17 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงลานกีฬาบ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 [ 7 มิ.ย. 2565 ]44
18 ประกาศ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ค. 2565 ]36
19 ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกระหว่างบ้านสายทอง - บ้านกระทุ่มแท่น [ 17 มี.ค. 2565 ]55
20 ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2565 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13