องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรังระบบประปาบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4
       - ยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่  10 - 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กองคลังอบต.หลุ่งตะเคียน และยืน  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง หอประชุมชั้น 2 ) วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558  เวลา 08.30 - 16.30 น.
       - เปิดซองสอบราคา วันที่  25 กันยายน พ.ศ. 2558  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบรหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง หอประชุมชั้น 2 ) เวลา 10.00 น เป็นต้นไป
       -  ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.00 บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10 - 23 กันยายน พ.ศ. 2558 สอบถาม โทร. 044- 938 865 ต่อ 13  ในวัน และเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรังระบบประปาบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ