องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)

    รายละเอียดข่าว

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)

    เอกสารประกอบ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2555
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ