องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้านสายบ้านหนองสาย ม.6 ถึงสามแยกหลุ่งตะเคียน

    รายละเอียดข่าว

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้านสายบ้านหนองสาย ม.6 ถึงสามแยกหลุ่งตะเคียน(บัิญชีเงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557)

    เอกสารประกอบ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่างหมู่บ้านสายบ้านหนองสาย ม.6 ถึงสามแยกหลุ่งตะเคียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ