องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา ปริมาณกระบอกสูบ 1,300 ซีซี

    รายละเอียดข่าว

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน ขับเคลือน 2 ล้อ แบบธรรมดา ปริมาณกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 1,300 ซีซี


    เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน แบบธรรมดา ปริมาณกระบอกสูบ 1,300 ซีซี
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ