องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาจ้าง เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านตาด่อน ตำบลหลุ่งตะเคียน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาจ้าง  เรื่อง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ที่ 7  บ้านตาด่อน  ตำบลหลุ่งตะเคียน  ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

    เอกสารประกอบ

ประกาศประกวดราคาจ้าง เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านตาด่อน ตำบลหลุ่งตะเคียน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ