องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

  โบราณสถาน
 

วัดป่าอุดมมงคล                                                              หลวงพ่อใหญ่(พระพุทธศรีอุดมมงคลโชค)

           วัดป่าอุดมมงคล ตั้งอยู่บ้านสายทอง หนองสาย สรศักดิ์ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เริ่มก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อราวปี พ.ศ.2547 โดยการนำพาพัฒนาของท่านพระมหาศรีหเดช สมาหิโต(ชื่อเดิมคือพระมหาเฉลิม สมาหิโต)เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมมงคลพร้อมด้วยคณะศรัทธาญาติโยมพุทศาสนิกชนผู้มีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาในพระสายวิปัสนากรรมฐานธรรมยุทธ(พระป่า) ชาวบ้านหนองสาย บ้านสายทอง บ้านสรศักดิ์และศรัทธาญาติโยมบ้านใกล้เคียง เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน อบรม ของศรัทธาสาธุชนผู้สนใจในธรรม เป็นที่พักสงฆ์เพื่อเจริญสมาธิประกอบกิจสงฆ์ และอนุรักษ์รักษาพื้นป่าให้ยังความอุดมสมบูรณ์คู่กับชุมชนสืบต่อไป เมื่อปีพ.ศ.2552พระมหาศรีหเดช สมาหิโต ได้นำพาญาติโยม  ก่อสร้างพระพุทธรูปใหญ่พระพุทธศรีอุดมมงคลโชค(หลวงพ่อใหญ่) ในพิธีหล่อองค์พระมีพระสายวิปัสนากรรมฐานมาร่วมพิธีหลายรูป รวมทั้งดารานักแสดงชื่อดังคือ จา พนม ยีรัมย์ และคณะทีมงาน องค์บาก3 ได้มาร่วมเทปูนหล่อองค์พระด้วย นับเป็นปูชณีย์สถานคู่บ้านคู่ชุมชนเพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชา ของพุทธศาสนิกชนที่ผ่านไปมาได้แวะกราบไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต เป็นที่ภูมิใจของชาวบ้านหนองสาย บ้านสายทอง บ้านสรศักดิ์ และชาวตำบลหลุ่งตะเคียนเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้การดำเนินการก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ทางวัดก่อดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามกำลังศรัทธางบประมาณจากศาธุชนอย่างไม่ขาดสาย

 
 
  
 

หลวงพ่อใหญ่(พระพุทธศรีอุดมมงคลโชค)

          ชาวตำบลหลุ่งตะเคียนขอเชิญทุกท่านที่มีโอกาสผ่านเข้ามา ได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต หรือถ้าสนใจอยากปฏิบัติธรรมทางวัดก็ยินดีต้อนรับศรัทธาญาติโยมด้วยความยินดียิ่ง นอกจากวัดป่าอุดมมงคล ยังมีสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกหลายแห่งคือ วัดป่าโคกปราสาท ตั้งอยู่บ้านตะเคียนทอง วัดป่าไม่ธรรมดา ตั้งอยู่บ้านหลุ่งตะเคียน วัดป่าสันติธรรมตั้งอยู่บ้านสระมะค่า ซึ่งทุกวัดล้วนเน้นการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน สายพระป่า(ธรรมยุทธ)ทั้งสิ้น

 
 
ขอขอบคุณ คุณสุริโย ตาไธสง อนุเคราะห์รูปภาพ