องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการทำกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ไม่ทนต่อการทุจริต [ 5 เม.ย. 2565 ]93
2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ.2565 [ 25 มี.ค. 2565 ]112
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการทำกิจกรรมแสดงเจตนาในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)  [ 3 พ.ค. 2564 ]115