องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 15 ม.ค. 2563 ]36
2 ประกาศมาตรการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 4 ธ.ค. 2562 ]35
3 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 6 พ.ย. 2562 ]34
4 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 9 ต.ค. 2562 ]35