องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]3
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 3 ก.พ. 2565 ]137
3 มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 ต.ค. 2564 ]98
4 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 18 ม.ค. 2564 ]134
5 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผุ้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ [ 12 ม.ค. 2564 ]135
6 มาตรการป้องกันการขัดกัน [ 6 ม.ค. 2564 ]100
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 29 ธ.ค. 2563 ]101
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 21 ธ.ค. 2563 ]96
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]93