องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
  สำรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2024-02-08][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้า...[วันที่ 2024-01-26][ผู้อ่าน 7]
 
  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เสียภาษีดีเด่น และผู...[วันที่ 2023-12-18][ผู้อ่าน 81]
 
  ออกสำรวจป้าย และสำรวจผู้ประกอบกิจการต่าง ๆ ประจำ...[วันที่ 2023-12-15][ผู้อ่าน 21]
 
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ...[วันที่ 2023-11-27][ผู้อ่าน 19]
 
  ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การคัดแยกขยะด้วยหลัก3Rปร...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 16]
 
  บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 60]
 
  อบต.หลุ่งตะเคียน จัดโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100...[วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 85]
 
  กิจกรรมการออกพ่นหมอกควันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประ...[วันที่ 2023-05-15][ผู้อ่าน 84]
 
  ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 86]
 
  ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข อบต.หลุ่งตะเคียน ออกพ่นห...[วันที่ 2023-04-27][ผู้อ่าน 60]
 
  ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะ...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 77]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12