องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2022-11-22
2022-09-12
2022-08-02
2022-04-04
2022-03-04
2022-02-21
2022-01-20
2022-01-19
2022-01-12
2022-01-04