องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ภาษีโครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27