องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนทั่วไปด้านอบรมคุณธรรมจริยะธรรมปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมศีลาริณี


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ร่วมกับชาวบ้านตะแกรง และบ้านพะไลพัฒนา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนทั่วไปด้านอบรมคุณธรรมจริยะธรรม ปฏิบัติธรรม บวชเนกขัมมศีลาริณี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 1 มีนาคม 2555 ณ วัดบ้านตะแกรง
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27