องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การคิดค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้ค้างชำระประจำปี พ.ศ. 2565


ประชาสัมพันธ์การคิดค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผู้ค้างชำระประจำปี พ.ศ.2565

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้มีหนังสือแจ้งการประเมิน เพื่อเรียกเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 และได้ขยายการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2565 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ซึ่งผู้ชำระภาษีไม่ต้องเสียค่าเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ขอเรียนว่า กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตามหนังสือแจ้งการประเมินฯ ได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาชำระภาษีแล้ว ปรากฏว่ายังมีผู้เสียภาษีหลายรายที่ยังค้างชำระในปี พ.ศ.2565 ซึ่งเกินกำหนดการชำระภาษีในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 จึงทำให้เจ้าของที่ดิน หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเสียค่าเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จึงประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบ และให้ไปชำระภาษี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท่านใดได้ชำระภาษีแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และขอแจ้งการคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

           # องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

 

2024-06-18
2024-05-20
2024-04-17
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-10-09
2023-09-29