องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน ทอด ณ วัด บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๕ ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ตั้งองค์กฐิน วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เคลื่อนขบวนองค์กฐินไปทอดเวลา ๐๙.๐๐ น วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ วัดบ้านสระมะค่า
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27