องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


อบต.หลุ่งตะเคียน ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566


อบต.หลุ่งตะเคียน ฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี  2566  ระหว่างวันที่  20 - 24  มีนาคม  2566  ณ อบต.หลุ่งตะเคียน 

2024-06-18
2024-05-20
2024-04-17
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-10-09
2023-09-29