องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


กองคลัง งานพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้ดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตาม “โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ในวันที่ 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, และวันที่ 24 สิงหาคม 2566

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27