องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


อบต.หลุ่งตะเคียนร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหลุ่งตะเคียนต้อนรับคณะนายอำเภอห้วยแถลง


วันที่ 14 ตุลาคม 2552 นายอำเภอห้วยแถลง พร้อมหัวส่วนราชการในอำเภอห้วยแถลง ออกให้บริการประชาชนชาวตำบลหลุ่งตะเคียน จัดขึ้นที่บ้านโนเพ็ด หมู่ที่10 ตำบลห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน กำนัน ผู้ใหญ่ตำบลหลุ่งตะเคียน ตอนรับ และพี่น้องประชาชนชาวหลุ่งตะเคียนมาใช้บริการในครั้งนี้จำนวนมาก
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27