องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้ถวายราชินี รู้รัก สงบ สันติ สามัคคี ทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน


วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนจัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายราชินี รู้รัก สงบ สันติ สามัคคี ทำความดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน ณ สระประปาหนองสรศักดิ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 77 พรรษาในวันที่ 12 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2552 ที่ผ่านมา การดำเนินโครงการในครั้งนี้โดยการนำของท่านปลัดบุญเหลือ ผาสุขสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ครู นักเรียนภายในตำบลหลุ่งตะคียน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหลุ่งตะเคียน สมาชิก อปพร. อสม.ทั้งสองอนามัย ลูกเสือชาวบ้าน ชาวบ้านสรศักดิ์ และประชาชนชาวตำบลหลุ่งตะเคียน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ (นายอำเภอห้วยแถลง)เป็นประธานในพิธีเปิดเวลา 09.09 น.และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์(ต้นคูณ)ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยของเรา หลังจากปลูกต้นไม้เสร็จท่านนายอำเภอก็ให้เกียรติร่วมรับประทานอาหารและพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือกับคณะกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนในประเด็นการพัฒนาตำบลในการต่อไป การดำเนินงานในครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27