องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕


เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนโดยการนำของ นายซ้อน กองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ดำเนินการถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆภายในตำบลหลุ่งตะเคียน ซึ่งมีทั้งหมด ๑๖ วัด ซึ่งได้เริ่มถวาย ณ วัด ตาด่อน และสิ้นสุดที่วัดบ้านไผ่นกเขา
2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27