องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการกลุ่มเลี้ยงโค บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13


เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน ทำให้โครงการ

เศรษฐกิจชุมชนขับเคลื่อน เป็นไปด้วยประสิทธิภาพ ตามข้อระเบียบกฎหมาย และประชาชนในตำบลหลุ่งตะเคียนมีกิจกรรม มีอาชีพก่อให้เกิดรายได้ และลดปัญหาว่างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนภายในตำบลโดยโครงการกลุ่มเลี้ยงโค  บ้านพะไลพัฒนา  หมู่ที่  13

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27