องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14


เพื่อส่งเสริมประชาชนในตำบลหลุ่งตะเคียนมีกิจกรรม มีอาชีพก่อให้เกิดรายได้ และลดปัญหาว่างงาน มีรายได้เสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ  บ้านตะเคียนทอง  หมู่ที่  14 

2024-02-08
2024-01-26
2023-12-18
2023-12-15
2023-11-27
2023-08-30
2023-08-29
2023-06-22
2023-05-15
2023-04-27