องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ดำเนินการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ และประชาชนได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ และประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป    เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ