องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง(เวลา 12.00 น. - 13.00 น.) ประจำปี พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ดำเนินการเปิดให้บริการในการจัดเก็บภาษี/รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก่ประชาชนในช่วงพักเที่ยง เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 13.00 น. ตั้งแต่ วันที่ 2 เดือนตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2567    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง(เวลา 12.00 น. - 13.00 น.) ประจำปี พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ