องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนจึงประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙ ดังไฟล์ที่แนบนี้

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ