องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558


    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ