องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


รายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณ2560

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณ2560

    เอกสารประกอบ

รายละเอียดงบประมาณรายรับ-รายจ่ายข้อบัญญัติงบประมาณ2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ