องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติประปา

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กฎ ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560

    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติประปา
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ