องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-2563

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )  พ.ศ. 2561

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561-2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ