องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประกาศ อบต. เรื่องการยื่นเสียภาษีบำรุงท้องที่


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ให้เจ้าของที่ดินยืนแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562 ถึงปี พ.ศ.2565 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ให้เจ้าของที่ดินยืนแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562 ถึงปี พ.ศ.2565 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ให้เจ้าของที่ดินยืนแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2562 ถึงปี พ.ศ.2565 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ