องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในตำบลหลุ่งตะเคียนพ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในตำบลหลุ่งตะเคียนพ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ