องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในจังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้(ตัดมาเฉพาะ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน)


    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ