องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


รายงานความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ