องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ