องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


คำสั่งให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ