องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65

ระหว่างวันที่ 13 - 23 มิถุนายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

หมูที่ 1 - 15    เอกสารประกอบ บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ