องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
ประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ดำเนินการจัดทำจดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารต่าง ๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไป    เอกสารประกอบ

จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ