องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

 
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด [วันที่ 2016-03-29][ผู้อ่าน 1092]
 
  ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2014-10-30][ผู้อ่าน 459]
 
  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2557[วันที่ 2014-05-23][ผู้อ่าน 3058]
 
  มาฆบูชา วาเลนไทน์[วันที่ 2014-02-11][ผู้อ่าน 476]
 
  การออกบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2556[วันที่ 2013-09-07][ผู้อ่าน 513]
 
  ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังหนอนกระทู้ระบาดในนาข้าว[วันที่ 2013-06-26][ผู้อ่าน 935]
 
  "หลุ่งตะเคียนเกมส์ครั้งที11"[วันที่ 2013-03-04][ผู้อ่าน 958]
 
  ประชุมสภาวัฒนธรรมตำบล[วันที่ 2013-02-06][ผู้อ่าน 935]
 
  ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ๑๒สิงหามหาราชินีตามโครงกา...[วันที่ 2012-08-11][ผู้อ่าน 1716]
 
  ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕[วันที่ 2012-08-09][ผู้อ่าน 874]
 
  งานนมัสการหลวงพ่อศรี ของดีห้วยแถลง[วันที่ 2012-08-09][ผู้อ่าน 1014]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและประชาชนทั่วไปด้านอบรม...[วันที่ 2012-02-23][ผู้อ่าน 839]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12